Kalkulačka je momenálne pokazená, pacujem na jej oprave


Kalkulačka - zadávajte desatinnú bodku, nie čiarku

fT3: nižšia referenčná hodnota *
fT3: vyššia referenčná hodnota *
fT3 je optimálny blízko hornej referenčnej hodnoty, jednoznačne vždy nad touto hodnotou:
Free T4: nižšia referenčná hodnota *
Free T4: vyššia referenčná hodnota *
Free T4 je optimálny približne v polovici/nad polovicou referenčého rozpätia:
Reverse T3: Low number in range *
Reverse T3: High number in range *
Reverse T3 is optimal very close to or below this number