Nadobličky /angl.: adrenal glands/ sú párové žľazy z vnútorným vylučovaním, nachádzajú na vrchu obličiek. Tvoria viacero hormónov, jedným z nich je aj kortizol.

Aby mohli nadobličky správne fungovať, potrebujú funkčnú štítnu žľazu. Pacienti s hypothereózou len veľmi zriedka majú optimálne hodnoty hormónov štítnej žľazy, pokiaľ sú liečení iba syntetickým levothyroxínom /Euthyrox, L-tyroxín, Tirosint, Letrox…/. Pokiaľ štítna žľaza nevyrobí dostatok fT4 a fT3, nadobličky dočasne suplujú fuknciu štítnej žľazy zvýšenou produkciou kortizolu. Dočasne, potom sa unavia, vyčerpajú a zníži sa tvorba kortizolu. Niekedy sa tvorba kortizolu tak zníži, že človek nevie vyliezť z postele po celý deň.

Pokiaľ človek nemá v poriadku hodnoty kortizolu, má to vplyv na premenu T4 na T3. Nízky kortizol je aj často príčinou, prečo pacienti netolerujú NDT /natural dessicated thyroid/.

AKO SI OTESTOVAŤ STAV NADOBLIČIEK DOMA?

  1. ZRENIČKOVÝ TEST

Postavte sa do úplne zatemnej miestnosti pred zrkadlo. Zboku zasvieťte baterkou do oka smerom na zreničky a svieťťe približne minútu.Pozorujte zreničku. Ak máte únavu nadobličiek, zrenička sa zúži, a následne sa bude rozširovať a zas zužovať na striedačku. Pri zdravých nadobličkách sa zrenička správa tak, že sa zúži a minimálne minútu zostane zúžená, prípadne s miernými zakolísaniami.

  1. TEPLOTNÝ TEST

Merajte 3x denne teplotu pod jazykom /odčítajte teplotu až 5-7 minút po vložení do úst, ústa zatvorené, dýchať nosom/. Prvý krát merajte 3 hodiny po zobudení, druhý krát po ďalších 3 hodinách a tretí krát po ďalších 3 hodinách. Pokiaľ ste práve športovali alebo jedli, merajte až po 20 minútach. Na konci dňa vypočítajte priemernú dennú teplotu. Merajte za sebou 5 dní. Porovnajte najvyššiu a najnižšiu priemernú dennú teplotu. Pokiaľ tieto 2 priemerné denné teploty kolíšu o viac ako 0,1 stupňa, nadobličky sú oslabené a potrebujú podporu.

  1. TEST S TLAKOMEROM

Seďte 5 minút v kľude. Odmerajte si tlak. Následne sa ihneď posaďte a v stoji odmerajte tlak. Porovnajte tieto 2 namerané hodnoty. Po postavení by sa pri zdravých nadobličkách mal tlak zvýšiť o 10 - 20 bodov, aby natlačil krv do mozgu. Minimálne by mal zostať rovnaký. Najpresnejší výsledok podľa skúseností je pri rannom meraní, avšak zmerajte radšej aj podvečer.

Pokiaľ vyšiel niektorý z testov pozitívne, odporúča sa urobiť si slinový test kortizolu zo 4 vzoriek, nakoľko hodnota kortizolu sa počas dňa mení.

Zdroj: https://stopthethyroidmadness.com/