Pri autoimunitnej thyreoditíde tvorí v 90% prípadoch telo protilátky proti štítnej žľaze /antiTPO alebo anti TG, alebo oboje – u mňa iba anti TPO/ a tieto protilátky ničia tkanivo štítnej žľazy, tým že zmenšujú jej objem, až nakoniec nezostane nič. Existuje aj séronegatívny hashimoto, tj. bez protilátok, tam sa diagnostikuje na základe zmenenej štruktúry tkaniva štítnej žľazy na sone.

Aby ste si mohli sledovať progres ochorenia, je dobré sledovať nasledovné krvné parametre:

antiTPO + antiTG – optimálne aby boli v norme, vtedy hovoríme, že ochorenie je v regresii a máte minimalizované riziko rozvoja ďalšieho autoimunitného ochorenia TSH – v norme, ideálne pod ca 1,5-2, pri užívaní NDT je suprimované takmer na nulu fT3 – minimálne na hodnote 75% normového rozpätia fT4 – minimálne na hodnote okolo 50% normového rozpätia

Pri uvedených hodnotách sa pacienti cítia dobre, ako za starých čias a neuvádzajú hypo symptómy

Slovenskí endokrinológovia často sledujú iba TSH a fT4, pričom hodnota fT3 je veľmi dôležitá, nakoľko je to aktívny hórmón štítnej žľazy, potrebuje ho každá bunka tela.

Na Slovensku je možná liečba iba T4, lekári predpokladajú, že dostatok T4 sa premení na T3, pričom to vôbec nemusí byť pravda /u mňa nie je/.

V americkej skupine na FB zaoberajúcej sa touto témou moderátori videli krvné výsledky asi 5000 pacientov na substitučnej liečbe, a iba 1 človek mal optimálne hodnoty ft3 a ft4 na levothyroxíne /Euthyrox, l tyroxin…/